2015 წლის  საუკეთესო მიკრო-მეწარმე – 5000 ლარი

2015 წლის საუკეთესო  ახალგაზრდა მიკრო-მეწარმე – 2500 ლარი

2015 წლის საუკეთესო ქალი მიკრო-მეწარმე – 2500 ლარი

2015 წლის ყველაზე ინოვაციური მიკრო-მეწარმე – 2500 ლარი

2015 წლის სოციალურად ორიენტირებული მიკრო-მეწარმე – 2500 ლარი