2015 წლის  საუკეთესო მიკრო-მეწარმე

2015 წლის საუკეთესო  ახალგაზრდა მიკრო-მეწარმე

2015 წლის საუკეთესო ქალი მიკრო-მეწარმე

2015 წლის ყველაზე ინოვაციური მიკრო-მეწარმე

2015 წლის სოციალურად ორიენტირებული მიკრო-მეწარმე