მიკრო-მეწარმეების კონკურსი 2015-ის მიზანია გამოავლინოს და დააჯილდოვოს მიკრო-მეწარმეები, რომლებიც წარმატებით აწარმოებენ და ავითარებენ თავიანთ ბიზნესს.