განაცხადის შევსება უნდა მოხდეს საქართველოს მიკროსაფინანსო ასოციაციის წევრი  ორგანიზაციების მსესხებლის მიერ მათი საკრედიტო ოფიცრების მეშვეობით. კითხვარი იყოფა ორ ნაწილად: პირველ ნაწილს ავსებს საკრედიტო ოფიცერი, ხოლო კითხვარის მეორე ნაწილს თავად კონკურსში მონაწილეობის მსურველი მიკრო-მეწარმე.

განაცხადი შეივსება  award.microfinance.ge -ზე განთავსებული განაცხადის ფორმის მეშვეობით. საკრედიტო ოფიცერი მსურველ მიკრო-მეწარმეს გაანცობს კონკურსის პირობებს, მისი თანხმობის შემთხვევაში დაეხმარება მონაწილეობა მიიღოს აღნიშნულ კონკურსში. საკრედიტო იფიცერი აგზავნის დასკანერებულ სააპლიკაციო ფორმას ელ.მისამართზე: award@microfinance.ge

ჩამოტვირთეთ სააპლიკაციო ფორმა